Author: pkt

Czy warto korzystać z usług biura rachunkowego?

Czy warto korzystać z usług biura rachunkowego?

Zarówno firmy, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do prowadzenia księgowości oraz rozliczeń podatkowych. Mogą te czynności wykonywać we własnym zakresie, zatrudnić odpowiedniego pracownika lub skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Bez względu na wybór, księgi rachunkowe muszą być prowadzone rzetelnie,  a dokumentacja powinna spełniać wymagane standardy.

Co to są księgi przychodów i rozchodów?

Co to są księgi przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) jest ewidencją księgową, która służy do zapisania operacji finansowych w formie uproszczonej. Notuje się w niej wszystkie przychody, zakup towarów oraz koszty uboczne, wynagrodzenia (nie tylko w gotówce), wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz koszty prac badawczo-rozwojowych. Na ich podstawie wylicza się dochód podlegający opodatkowaniu. Jest

Jakie należy prowadzić rozliczenia z ZUS?

Jakie należy prowadzić rozliczenia z ZUS?

Właściciele działalności gospodarczych mają obowiązek opłacania składek zarówno za zatrudnianych pracowników, jak również za siebie. Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, z dnia 6 marca 2018 roku, obowiązek ten pojawia się w dniu rozpoczęcia wykonywania działalności lub zatrudnienia pracownika, a wstrzymanie opłacania składek możliwe jest tylko w okresie zawieszenia

Zalety dobrej księgowej

Zalety dobrej księgowej

Prowadzenie księgowości nie należy do łatwych zadań. Jakiekolwiek zaniedbanie w tym obszarze może prowadzić do przykrych konsekwencji. Nie trudno się domyślić, że odpowiedzialność za porządek w dziale rachunków i finansów spoczywa na księgowej, zatem wybór osoby pełniącej tę funkcję wymaga przemyślanej decyzji.

Jakie usługi oferuje biuro rachunkowe?

Jakie usługi oferuje biuro rachunkowe?

Prowadzenie własnej działalności wymaga sporządzania wielu rozliczeń oraz rejestrów, czyli prowadzenia spraw księgowych. Aby je wykonywać należycie, konieczna jest znajomość wielu zagadnień, terminów, nie wspominając o zawiłościach wciąż zmieniających się przepisów. Trudno sprostać wymaganiom powiązanym z księgowością, zwłaszcza, że sprawy firmy pochłaniają całkowicie uwagę. Dlatego warto