Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe - Włocławek

Księgi rachunkowe (inaczej mówiąc: księgi handlowe) to zapisy księgowe uporządkowane chronologicznie. Swoim zakresem obejmują one każdy przepływ finansowy w firmie. Z ksiąg rachunkowych można pozyskać cenne informacje dla zarządu i udziałowców. Ten rodzaj ewidencjonowania jest to pełna księgowość.

Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych

Księgi rachunkowe można prowadzić dobrowolnie lub obowiązkowo. Do obligatoryjnego prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są:

 • spółki handlowe,
 • banki i instytucje finansowe działające na podstawie prawa bankowego,
 • filie firm zagranicznych,
 • jednostki samorządów terytorialnych,
 • spółki osobowe (jeżeli ich przychody w roku minionym przekroczyły kwotę 2 000 000 euro w przeliczeniu na polskie złote).

Za nieprowadzenie ksiąg rachunkowych dla wyżej wymienionych podmiotów grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności do lat dwóch. Dobrowolnie księgi rachunkowe mogą prowadzić podmioty zobowiązane do rozliczania ksiąg przychodów i rozchodów.

Usługi w zakresie pełnej księgowości

Usługi w zakresie pełnej księgowości obejmują:

 • otwarcie księgi rachunkowej,
 • prowadzenie dziennika,
 • prowadzenie księgi głównej,
 • prowadzenie ksiąg pomocniczych,
 • zestawienia obrotów oraz sald,
 • wykaz aktywów,
 • wykaz pasywów,
 • zamknięcie księgi rachunkowej.

W razie potrzeby obsługujemy kontrole skarbowe.

Rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe prowadzimy w oparciu o najwyższe standardy. Dbamy o prawidłowe oznaczenia roku obrotowego, dokumenty przechowujemy w ustalonej kolejności. Jednocześnie jesteśmy terminowi i otwarci na pytania Klientów. Na bieżąco śledzimy zmiany w prawie, aby zapewniać najwyższą jakość usług.

Siedzibę naszego biura mieści się we Włocławku.

Zapraszamy do współpracy.