Rozliczenia KPIR

Rozliczanie ksiąg przychodów i rozchodów - Włocławek

Rozliczanie ksiąg przychodów i rozchodów to jedna z najpopularniejszych form księgowości. Ten proces inaczej nazywany jest księgowością uproszczoną, aczkolwiek prowadzeniu KPiR należy poświęcić nie mniej uwagi niż innym metodom rozliczeń. Jeżeli poszukują Państwo biura rachunkowego, która rozlicza KPiR, zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura we Włocławku.

Najważniejsze informacje o KPiR

Księgach Przychodów i Rozchodów mogą być ujęte nie tylko dochody/rozchody dotyczące sprzedaży/zakupu towarów i usług, ale również inne, np. dotyczące remontów, zakupienia floty pojazdów, kosztów jej utrzymania i wiele innych. Na tej podstawie zostaje wyliczony dochód podlegający opodatkowaniu. KPiR mogą prowadzić podmioty rozliczające się na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym.

Usługi w zakresie księgowości uproszczonej

W zakresie księgowości uproszczonej oferujemy następujące usługi:

  • prowadzenie ewidencji przychodów,
  • prowadzenie ewidencji zakupów,
  • prowadzenie ewidencji kosztów,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
  • prowadzenie ewidencji podatku VAT,
  • realizację rozliczeń z ZUS i US,
  • wysyłkę deklaracji podatkowych on-line.

Działamy szybko i rzetelnie. Zawsze zgodnie z obowiązującym prawem.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.