Usługi rewizyjne

Usługi rewizyjne  - Włocławek

Świadczymy najwyższej jakości usługi związane z rewizjami finansowymi w przedsiębiorstwach. Umożliwiają nam to uprawnienia biegłego rewidenta posiadane przez właścicielkę biura - Monikę Piechocką. Uprawnienia te są nadawane w trybie Ustawy z 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach.

Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług rewizyjnych, uzyskają Państwo informację o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z obowiązującymi zasadami rachunkowości, a także czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową firmy. Przeprowadzając badanie gwarantujemy pełną niezależność, dzięki czemu przyczyniamy się między innymi do podniesienia zaufania inwestorów.

Świadczymy również następujące usługi rewizyjne:

  • Usługi poświadczające - ich celem jest rozwiązywane różnorodnych problemów klientów, dotyczą poświadczania prognozowanych informacji finansowych,
  • Usługi atestacyjne - kontrola zgodności operacji gospodarczych z umowami oraz regulacjami prawnymi.

Znajdą nas Państwo na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów - tutaj.

Nasze dane:

  • Nr w rejestrze biegłych - 11 206
  • Nr firmy audytorskiej - 3 920

Serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy z naszą firmą!